Czemu ty dziewczyno
(Что ты, девчина)


Czemu ty dziewczyno
pod jaworem stoisz
czy cię słońce piecze,
czy się wichru boisz?

Нор, dziś, dziś а nie jutro,
dziś wesoło — jutro smutno,
hop, dziś, dziś а nie jutro,
hop, dziś, dziś, bęc!

Słonko mnie nie piecze,
deszczu się nie boję,
nie mam ja chłopczyny,
smutne życie moje.

Нор, dziś, dziś а nie jutro,
dziś wesoło — jutro smutno,
hop, dziś, dziś а nie jutro,
hop, dziś, dziś, bęc!
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988