Nr. 44.

Cześć młodzieży polskiej
(Nuta: «Wanda leży w naszej ziemi»)
Честь польской молодежи
(Ноты: «Ванда лежит в нашей земле»)

Polska młodzież niech nam żyje!
Nikt jej nie przesadzi,
Во jej ręka dobrze bije,
Głowa nieźle radzi.
Pognębieni, zopomnieni
Od całego świata,
Własnych baliśmy się cieni,
Brat unikał brata.

Ledwie polskie bronie błysły,
Polskie wstały drieci!
Więzy nasze jak szkło prysły,
Złota wolność świeci.
Każdy dzień żołnierzy rodzi,
Mnożą się obrońce:
Świetna zorza! ро niej wschodzi
Najświetniejsze słońce! —

Niech dо boju każdy biegnie!
Piękne tam skonanie:
Za jednego, który legnie,
Sto mścicieli stanie.
Zawsze Polak miał nadzieje
W mocy niebios Pana;
On w nas jedność, zgodę wleje,
A przy nas wygrana.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.