Nr. 18.

Dumka na wygnaniu
(Дума в изгнании)


Słowa: Maurycy Gosławski

Gdyby orłem być,
Lot sokoli mieć!
Skrzydłem orlem lub sokolem
Unosić się nad Podolem,
Tamtem życiem żyć!

Droga ziemia ta,
Myśl ją moja zna!
Tam najpierwsze szczęście moje,
Tam najpierwsze niepokoje,
Tam najpierwsza łza!

Tam bym noc i dzień,
Jak zaklęty cień,
Tam bym latał jak wspomnienie,
Pierś orzeźwiał, czerpał tchnienie,
Boże! w orła zmień!

Gdyby gwiazdką być,
Nad Podolem tkwić!
Jasnem okiem w noc majową
Nad kochanki lubej głową,
Dо poranka lśnić!

Albo z poza mgły,
Zsyłać słodkie sny.
Jak w jeziora tle przejrzystem
Odbijać się światłem czystem
W kropelce jej łzy!

Potem cały dzień,
Jak zaklęty cień,
Niewidzianem patrząc okiem,
Zachwycać się jej widokiem!
Boże! w gwiazdkę zmień!

Próżno się tych dni
Obraz duszy śni —
Zapłacz luba gorzkim płaczem
Nad Podolem, nad tułaczem,
Со był miły Ci.

Potępieni my!
Wspomnieć serce drży,
Orły lесą, gwiazdy świecą,
Kraj w okowach, ty daleko,
А w około łzy.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Речь идет о "Великой эмиграции" поляков после поражения Ноябрьского восстания (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Край покинули ок. 8-9 тыс. жителей.