Nr. 127.

Dziś w Warszawie
(Нынче в Варшаве)


Dziś w Warszawie gdyby w grobie
Lud strapiony, lud w żałobie,
Czerkies po ulicy goni
I zabija lud bez broni.
Żołnierz polski tu zdradzony,
Rozbiegł się na wszystkie strony.
Tuła się w obcej krainie,
Jeszcze Polska nie zaginie!

А gdy Bóg zapyta cara,
Za со przelał krew niewinnie,
Ach nastąpi straszna kara,
Jeszcze Polska nie zaginie!,
Во kto kościół nie szanował,
I szatańskie spełniał dzieła,
Nie będzie długo panował,
Jeszcze Polska nie zginęła!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.