Nr. 68.

Gdzie dom jest mój
(Где мой дом?)


Gdzie dom jest mój? gdzie strona ma?
Tam gdzie Gopła jasne wody,
Gdzie nad Wisłą stare grody,
Gdzie na krwawem rozpiął tle
Biały orzeł skrzydła swe.
Tam to ona Lecha strona,
Ziemia Polska! tam dom mój!

Gdzie dom jest mój? gdzie strona ma?
Tam gdzie na Wawelskiej skale
Spią Królowie w czci i chwale.
А Królowej cudów łask
Z Jasnej Góry bije blask!
To sarmacka strona lacka,
Ziemia Polska! tam dom mój!

Gdzie dom jest mój? gdzie strona ma?
Tam gdzie kręta Odra płynie,
Kraj z bogactwa ziemi słynie,
W ciężkiej pracy wierny lud,
А udziałem — jego — głód!
Kraj to znany, — Śląsk kochany,
Ziemia Polska! tam dom mój!

Gdzie dom jest mój? gdzie strona ma?
Tam gdzie lud za kraj i wiarę
Chętnie składa krwi ofiarę,
А obok swych cnót i wad
Nie popełnił nigdy zdrad.
Tam sarmackie plemię lackie,
Ziemia Polska! tam dom mój!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


ВАРИАНТ

Nr. 68 а.

Gdzie domek mój
(Где домик мой?)


Gdzie domek mój, gdzie naród mój?
Gdzie przejrzyste Wisły wody,
I gdzie Tatrów szkliste lody,
Gdzie pszenicy bujny zwój,
Tam Ojczyzna, tam kraj mój!

Gdzie domek mój, gdzie naród mój?
Gdzie pobożny lud odwieczny,
Zawsze dzielny i waleczny,
Gdzie narodu piękny strój,
Tam Ojczyzna, tam kraj mój!

Gdzie domek mój, gdzie naród mój?
Gdzie praojców dzieje sławne
I zwyczaje starodawne,
Gdzie oświaty miły zdrój,
Tam Ojczyzna, tam kraj mój!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.