Nr. 39.

Hej! nadzjeja jeszcze z nami!
(Хей! надежда еще с нами!)


Hej koledzy! dalej w koło,
Jak kto może, niech się mieści,
Precz ztąd od nas żal niewieści,
Razem bracia, а wesoło!

Raźno skrzeszmy podkówkami
Aż Sybirski zagrzmi kraniec,
Gdy usłyszy polski taniec.
Неj! nadzieja jeszcze z nami!

Zaludnia się Ural dziki
I Nierczyńska puste głębie,
Wolnych srogość nie oziębi,
Cześć Wam Polski męczenniki!

Jeszcze będziem Polakami,
Przyjdą bracia z nad Sekwany,
Jeszcze z wrogiem pójdziem w tany.
Неj! nadzieja jeszcze z nami!

Giną polskie wsie i grody,
Tyran pisze krwią wyroki,
Dumne czoło wznisósł w obłoki,
Świat nie głazem! Są narody!

Jeszcze wstrząśniem kajdanami,
Lanca błysnie, szabla szczęknie,
Przed bagnetem tyran klęknie.
Неj! nadzieja jeszcze z nami!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.