Nr. 88.

Hulanka
(Гулянка)


Słowa: Stefan Witwicki

Szynkareczko,
Szafareczko,
Bój się Boga, stój!
Tam się śmiejesz,
А tu lejesz
Miód na kaftan mój.

Nie daruję,
Wycałuję,
Czarne oczko, brew!
Nóżki małe,
Ząbki białe,
Hej, spali mnie krew.

Cóż tak bracie
Wciąż dumacie,
Bierz tam smutki czart!
Pełno nędzy,
Ot pij prędzej,
Świat ten dyabła wart!

Piane nogi
Zbłądzą z drogi,
Cóż za wielki srom?
Krzykiem żony
Rozbudzony,
Trafisz, gdzie twój dom!

Pij, lub kijem
Się pobijem,
Biegnij dziewczę w czas!
Ву pogodzić,
Nie zaszkodzjć,
Oblei miodem nas!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.