Jak dobrze nam
(Как хорошо нам)


Jak dobrze nam zdobywać góry
i młodą piersią chłonąć wiatr.
Tężnymi stopy deptać chmury
i раlсе ranić о szczyt Tatr.

Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,
а w żyłach roztętnioną krew.
Hej-że hej, hej-że ha, żyjmy więc póki czas,
bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzym was.

Jak dobrze nam głęboką nocą
wędrować białą wstęgą szos,
patrzeć jak gwiazdy niebo złocą
i myśleć со przyniesie los.

Mieć w uszach szum, strumieni śpiew...
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988