Koło mego ogródeczka
(Около моего садика)


Koło mego ogródeczka (bis)
zakwitała jabłoneczka (bis)

Bielusieńko zakwitała, (bis)
czerwone jabłuszka miała. (bis)

А któż mi je będzie zrywał, (bis)
kiej mi się mój Jaś pogniwał. (bis)

Pogniwał się nie wiem о со, (bis)
chodził do mnie, nie wiem ро со. (bis)

Jak się gniwa, niech się gniwa, (bis)
to mi Jantos poobrywa. (bis)
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988