Którędy Jasiu pojedziesz
(Где, Ясь, поедешь)

Którędy Jasiu, którędy Jasiu pojedziesz? Pojedziesz?
Czy przez dolinę? Czy przez olszynę, czy przez wieś?

Przez wieś Marysiu, przez wieś Marysiu, pojadę, pojadę
do swej dziewczyny, do swej jedynej, ро radę, ро radę.

А cóż to będzie, а cóż to będzie, za rada? za rada?
Kiedy dziewczyna, kiedy jedyna nie gada, nie gada?

Ej będzie ona, ej będzie ona gadała, gadała,
Kiej mi przyjechać, kiej mi przyjechać kazała, kazała.

Zaślubię Kasie, zaślubię Kasie, w kościele, w kościele.
Później wyprawię, później wyprawię wesele, wesele.




О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988