Łączko, łączko
(Лужок, лужок)


Łączko, łączko, łączko zielona,
Hej łączko, łączko, łączko zielona
Któż cię będzie łączko kosił,
gdy ja będę szablę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona.

Pole, pole, pole szerokie!
Неj, pole...
Kto cię, pole, będzie orał
jak ja będę maszerował?
Pole...

Wodo, wodo, wodo glęboka!
Hej, wodo...
Któż tu będzie konie poił
Kiedy ja się będę zbroił?
Wodo...

Ogród, ogród, ogród różany!
Hej, ogród...
Któż tu będzie ogrodnikiem
jak ja będę wojownikiem?
Ogród...

Fajo, fajo porcelanowa!
Hej, fajo...
Któż cię fajo, będzie kurzył,
jak ja będę w wojsku służył?
Fajo...
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988