Leć głosie po rosie
(Лети, голос, по росе)


Leć głosie po rosie prosto ku traktowi
powiedz dobry wieczór memu kochankowi.
Powiedz dobry wieczór, kłaniaj się ode mnie,
jeśli on mnie kocha, ja jego wzajemnie.

Leć głosie ро rosie, ро niskiej leszczynie,
idź powiedz ode mnie dobranoc dziewczynie.
Dobra nocka, dobra moja najmilejsza,
pono już do ciebie dróżka ostatniejsza.

Ach, nie ostatniejsza, broń że tego Panie,
kto się z kim pokochał, ciężkie ma rozstanie.
Rozstań-że się, rozstań, kalino z jaworem,
jakżeż sie nam rozstać z kochaneczkiem mojem.

Kalina z jaworem rozstać się nie może,
tak i nas rozłączysz, chyba Ту, о Boże!
Nie mów о rozstaniu, moja najmilejsza,
droga życia z tobą jest mi najpiękniejsza.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988