Nr. 66.

Marsz wolnych strzelców sandomirskich Małachowskiego
(Arya z opery «Wоlny strzelec»)
Марш вольных стрелков сандомирских Малаховского
(Ария из оперы «Вольный стрелок»)

Słowa: J. Małachowski

Na odgłos narodu
I wodza i brata,
Na burzę z zachodu
Już dobądź bułata.
Na koniu, со w cwale
Sokoli ma lot,
I z bronią, со w strzale
Huczniejsza nad grzmot.
Uderzmy, wybijmy
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów.

Jak wesół, tak mężny,
Krwi Polak nie chciwy;
Jednością potężny,
Wolnością szczęśliwy.
Czy kniazie wypędza,
Czy kraj broni swój,
Krwi swej nie oszczędza,
Gdy idzie na bój.
Uderzmy, wybijmy
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów.

Czyj oręż jak gromem
Gnał Moskali chmury,
I czyj wstępnym bojem
Wziął Kremlina mury?
Неj, bracia dо bitwy
Tak idźmy, jak mur!
Dо Litwy, do Litwy,
Do Wałdajskich gór!
Uderzmy, wybijmy
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów.

J. Małachowski zginął pod Kazimierzem 18. kwietnia 1831.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Написано в дни Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Автор текста погиб под Казимежем 18 апреля 1831 г.