Nr. 132.

Marsz za Bug
(Марш за Буг)


Słowa: Seweryn Goszczyński

Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi:
Za Bug, za Bug, za Bug!
Niech lotne serce nie wyprzedza nogi,
Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi
Dla naszych serc, dla naszych nóg;
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug, za Bug!

Już tam niejoden z zabużańskich braci,
Uchem przy ziemi każdy tentent ima;
Tysąc go razy i chwyta i straci,
А nas jak niema tak niema,
А posiodłane, pokiełzane konie
Strzygą uszami, rżą dо naszych koni,
А ostre szable i nabite bronie
Brzęczą nutą naszej broni.

Uderzcie w bębny i t. d.

Piękne siostrzyce, Rusinki, Litewki,
Jak zakochane już nas upatrują;
Polskim ułanom szyją chorągiewki,
Polskie kokardy gotują.
А że nas ujrzą, żywiej wzrok ich płonie,
I drżą im ręce, że nas uciskają.
A serce prorok nie mieści się w łonie,
Że nas wkrótce kochać mają.

Uderzcie w bębny i t. d.

Warczy próg Dniepru, pomrukuje Dźwina,
Во cudzy język polską wodę chłepce;
Wyje stepami polska Ukraina,
Во koń cudzy po niej dерсе;
Dyszy niechęcią bagniste Polesie,
Burzami grożą naddniestrzańskie skały,
Lesista Litwa dąsa i ćmi się
Na nasz pochód opieszały.

Uderzcie w bębny i t. d.

Wodzu nasz Janie! białe orły żebrzą,
Ogniem Grochowa i Wawru napadem,
Niech się coprędzej brzegi Bugu srebrzą
Tryumfującem ich stadem.
Niech postrzelony ten potwór dwugłowy
Ро naszej ziemi dłużej się nie słania,
Wypuść ostatni pocisk piorunowy
I skróć mu męki skonania.

Uderzcie w bębny i t. d.


Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.