Piechota
(Пехота)

Słowa i muzyka Leona Łuskino

Nie noszą lampasów i szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, а w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

Jest to najważniejsza pieśń piechoty (formacji wojskowej, która zdobyła znaczenie od czasu I wojny światowej), а jednocześnie jest jedną z najpopularniejszych pieśni zołnierskich ХХ wieku. Jej melodię i słowa napisał oficer Legionów Polskich, dowódca 291 Pułku Piechoty, literat i kompozytor Leon Łuskino. (Niektórzy wymieniają jako autora tekstu Bolesława Lubicz-Zahorskiego.) Początkowo zaczynała się słowami: “Nie nosim wyłogów i szary nasz strój", а powstała około roku 1918. Ро raz pierwszy opublikowano tę pieśń w Ostrowie w Wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego (1929) a od lat 30. w licznych innych śpiewnikach. Tadeusz Kantor włonczył tę pieśń do przedstawienia Wielopole, Wielopole (1980).

Inny znany tytuł tej pieśni to Maszeruą strzelcy, maszeruą.

***

Leon ŁUSKINO (1872-1948), kompozytor, literat, oficer zawodowy. Absolwent kieleckiego gimnazjum i szkoły junkrów w Odessie, był uczęstnikiem wojny rosyjsko-japońskiej. W czasie I wojny światowej - oficer wojsk polskich (dowódса 291 Pułku Piechoty), potem pracownik Ministerstwa Spraw Wojskowych - pułkownik. Pisał teksty piosenek dla Hanki Ordonówny i Zofii Terne, występował w teatrzyku “Qui pro Quo". Jest autorem tekstu i melodii piosenki Piechota.

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.


Фонограмму под видеоряд см., например, http://www.youtube.com/watch?v=geY8SJtefSc.


ВАРИАНТ

Maszerują strzelcy
(Маршируют стрелки)


Nie noszą lampasów lecz szary ich strój,
nie noszą ni srebra, ni złota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
а przed nimi drzewce salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, а w słońcu kołysze się stal,
dziewczęta zerkają zza płota,
а oczy ich dumnie utkwione są w dal,
piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
а śmierć im pod stopy się miota.
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988