Nr. 99.

Mazur z r 1831.
(Мазурка 1831 года)


O wy, młodzi wojownicy,
Korzystajcie, póki czas.
Spieszcie lotem błyskawlcy
Tam, gdzie sława wzywa was.
Wam nie trzeba ducha, męstwa,
Chwyćcie tylko szablę w dłoń,
А w znak sławy i zwycięstwa
Uwieńczycie waszą skroń.

Niech poznają ci morderce,
Со gnębili dotąd nas,
Że, gdzie walczy broń i serce,
Tam zwycięstwo bywa wraz.
Tam, gdzie tłuszcza niewolnicza,
Gdzie poddanych leci rój,
Gdzie za pędem tylko bicza.
Bieży straczać każdy bój.

Tam sił niema w sercu, w dłoni,
Zimne serce, słaba dłoń.
Lecz kto swobód w kraju broni,
Ten zwycięska chwyta broń.
Śmierć jest hasłem, lub Ojczyzna,
Polak nie chce w jarzmie żyć.
Walczy mężnie, а świat przyzna
Że Lech umiał wrogów bić.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


1831 год - время Ноябрьского восстания (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831).