Nr. 24.

Mazur wojenny
(Śpiewany w Teatrze narodowym 28. grudnuia 1830 r.)*
Военная мазурка
(Исполнена в Национальной театре 28 декабря 1830 г.)

Słowa: Andzej Słowaczyński

Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały,
Poprowadzi naszych zuchów wśród zwycięstw i chwały.
Huk armat, szczęk pałaszy,
Zaborów wnet odstraszy -
Hej bracia, w Imię Boże,
Bóg nam dopomoże!

Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,
Ale na obce on się nigdy nie łakomił,
Poniszczyć wrogów roty,
То polskich ojców cnoty,
Hej bracja i t. d.

Dalej bracia, walczmy dzielnie, śmiało,
Nasz Orzeł skończy walkę dla narodu z chwałą,
Tnie chwacko tęga kosa,
Nią wrogom utrzem nosa.
Hej bracja i t. d.

Idźmy bracia żwawo, idźmy w Litwę,
I na śmierć lub zwycięstwo stoczmy z carem bitwę,
Hej razem, w Imię Boga,
Pobijem gracko wroga.
Hej bracja i t. d.Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - подпись: Jędzej Słowaczyński


* Первая цифра даты исполнения в сборнике не пропечаталась – непонятно, 18 февраля или 28 февраля.


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831).