Nr. 114.

Mazur wolnych strzelców
(Мазурка вольных стрелков)


Dalej Strzelcze, chwyć za broń,
Za Moskalem w tropy goń!
Jak dogonisz pal mu w łeb,
А jak chybisz, będziesz kiep.
Moskal dobrze przepłoszony,
Nie powróci w nasze strony,
Ani chleba nie skosztuje,
Со mu dzisiaj tak smakuje.
Plotą dla nas wianki
Nadobne kochanki,
Laurem wieńce przeplatają,
Wesoło cię powitają,
Gdy wrócisz do chat.

Dalej, Strzelcze, chwyć za broń,
Przed Moskalem się nie chroń!
Nie upatruj, gdzie jest krzak,
Воś ty Strzelec, а nie ptak.
Brzęknie kulka koło nosa,
Pomyśl sobie, że to osa.
Jak cię jedna w łeb ugodzi,
Już ci druga nie zaszkodzi.
Tu w pięknej dolinie,
Gdzie strumyk ten płynie,
Koledzy cię pochowają
I nad grobem zaśpiewają:
Tu legł Strzelec chwat.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.