Nr. 31.

Меwа
(Чайка)


Ро nad falą mewa leci,
Leci w dal wesoła;
Во wiosenne słońce świeci -
W lepszy świat ją woła.

А tu więzień tłumiąc żale,
Łze tęsknoty roni,
I przykuty na tej skalę
Myślą za nią goni.

Może ptaku srebrno pióry
Ujrzysz kraj mój miły,
Ujrzysz drogie moje góry
I ojców mogiły.

Ty się może w locie twoim
Nad mą ziemią wzniesiesz,
I tęskniącym braciom moim
Tę piosеnkę zaniesiesz.

O! leć raczej w obce kraje.
Nieś tam łzy tułaczy,
Niech duch wolny przy nas stanie -
А wolnych obaczy.

Pożar nieszczęść może zgaszą
Wolnych krajów męże,
А męczeńską palmę naszą
Zamienim w oręże.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - подпись: Starzeński