Nr. 72.

Modlitwa przed bitwą
(Молитва перед битвой)

Słowa: Franciszek Kowalski (podlug Körnera)

Ojcze! ja wzywam Cię!
W koło mnie warczą piorunne dział grzmoty,
Rażą mnie błysków szalone przeloty!
Bojów Zarządco! ja wzywam Сię,
Ojcze! Ty prowadź mnę!

Ojcze! Ty prowadź mnę!
Nie о bogactwa, о włości, te boje,
Bronim praw naszych; tu ramię grzmi Twoje.
Śmierć, czy zwycięstwo, ja wielbię Сię!
Ojcze! uwielbiam Сię!

Ojcze! uwielbiam Сię!
Jeśli zwycięstwem zakończę bój srogi,
Jeśli Twym mieczem rozprószym me wrogi,
Boże Zastępów! czczę imię Twe!
Ojcze! zasłaniaj mię!

Ojcze! zasłaniaj mię!
Jeśli grom śmierci mym oczom zabłyśnie,
I dla Ojczyzny krew z żył mych wytryśnie,
Tobie, o Boże! oddaję się -
Ojcze! błogosław mnie!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Франтишек Ковальский (1799-1862) - поэт эпохи Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831).