Morze, nasze morze
(Море, наше море)


Słowa i muzyka Adama Kowalskiego

Chociaż każdy z nas jest młody,
Lecz go starym wilkiem zwą.
My strażnicy Wielkiej Wody,
Marynarze polscy to.

Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
Albo na dnie, na dnie twoim lес,
Albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza
Nie odbierze Gdyni nam.
Własna flota, choć nieduża,
Strzeże czujnie portu bram.

Morze, nasze morze...

Pieśń powstała na przełomie lat 20. i 30. ХХ wieku i do dziś uchodzi za jedną z najpopularniejszych pieśni z okresu międzywojennego. Autorem jej melodii oraz tekstu był kapitan Adam Kowalski, żołnierz I Brygady Legionów Piłsudskiego, twórca wielu znanych piosenek wojskowych.

Po decyzji rządowej z 1924 roku, rozpoczęto szybką budowę miasta Gdyni oraz portu i bazy marynarki wojennej na Oksywiu - któremu to wydarzeniu, obserwowanemu z dumą przez cały naród, poświęcona została ta pieśń. Stała się ona potem hymnem marynarki wojennej.

Przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to propaganda hitlerowska żądała tzw. Korytarza (а więc zaanektowania naszych terenów nadmorskich), w pieśni tej zmieniono słowa “Wielkiej Wody" na “polskiej wody" i “Gdyni" na “Gdańska". Często była śpiewana przez wszystkie formacje wojsk polskich podczas II wojny światowej, а zwłaszcza przez marynarzy.

Pierwotny tytuł tej pieśni brzmiał Marynarka wojenna; znana jest też pod tytułem Chociaż każdy z nas jest młody.

***

Adam KOWALSKI (1896-1947), poeta, dziennikarz, autor wielu piosenek. Od 1914 był żołnierzem I Brygady Legionów, dwukrotnie ranny w walkach. Do jego najbardziej znanych pieśni należą m.in. Morze, nasze morze, Marszałek Śmigły-Rydz (1935, z popularnym w latach 30. refrenem: “Nikt nam nie zrobi nic, bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz"), Cztery córy czy też pierwsza pieśń żołnierska II wojny światowej Modlitwa obozowa (zaczynająca się słowami “O, Panie, któryś jest na niebie").

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.Песня (музыка и слова) написана на границе 1920-х и 1930-х годов Адамом Ковальским, в прошлом - солдатом I Бригады Легионов Пилсудского, автором многих патриотических песенок. Посвящена строительству города и порта Гдыни, начатому в 1924, и военно-морской базы на Балтике: после обретения Польшей независимости в 1918 году она получила и выход к морю. Песня стала гимном польского военно-морского флота и была очень популярна во время Второй Мировой войны, особенно у моряков.Этот же вариант:

Morze, nasze morze

Chociaż każdy z nas jest młody,
lecz go starym wilkiem zwą,
my strażnicy Wielkiej Wody,
marynarze polscy to.

Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lес,
albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza
nie odbierze Gdyni nam,
własna flota, choć nieduża,
strzeże czujnie portu bram.

Morze, nasze morze...

О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988