Nr 89.

Marsz wojenny
(Военный марш)

Idźmy, bracia, Bóg jest z nami,
Krew niewinna zemsty czeka,
Przed wolnymi Polakami
Niewolnik dumny ucieka.

Do broni, bracia, do broni!
Pod białego Orła znakiem,
Kto piersiami kraj zasłoni,
Słusznie się nazwie Polakiem.

Idźmy, bracia, w imię Boże,
W celu odzyskania Matki,
Ręka Boska nas wspomoże
I wesprze swą siłą dziatki!

Do broni, bracia, do broni i t. d.

Bracia nasi, dziatki, żony,
Со łzami ziemię zrosiły,
Podadzą nam dо obrony
Odwagi, męstwa i siły.

Do broni, bracia, do broni i t. d.

Niechaj wyzna Moskal chciwy,
Że choć nas losy zawiodły,
Polak mógł być nieszczęśliwy,
Ale nigdy nie był роdłу.

Do broni, bracia, do broni i t. d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.