Na Wawel, na Wawel
(На Вавель, на Вавель)


muzyka: Stanisław Moniuszko
słowa: Edmund Wasilewski

Na Wawel, na Wawel,
Krakowiaku żwawy!
Podumaj, potęsknij
nad pomnikiem sławy.

Dzieje twojej ziemi
na grobowcach czytaj,
twoich wodzów groby
uściskiem powitaj.

Popatrz się ро górach,
ро dołach, równinach,
niech Polski miłością
krew ci zawrzy w żyłach.

Tu twych ojców kości
bieleją spod sochy,
tam w powietrzu drgają
braci twoich prochy.

Przyłóż usta do nich
słodyczy wysysaj
na ich łonie głowę
do snu ukołysaj.

Do snu ukołysaj,
niech się przyśnią tobie
tysiące, tysiące,
со już legły w grobie.

(wercja skrócona)
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988ВАРИАНТ


Nr. 13.

Krakowiak

Słowa: Edmund Wasilewski

Na Wawel, na Wawel,
Krakowiaku żwawy,
Podumaj, potęsknij
nad pomnikiem sławy.

Dzieje twojej ziemi
Na grobowcach czytaj,
Twoich wodzów groby
Uściskiem powitaj.

Popatrz się ро górach,
Pо dołach, równinach,
Niech dziewic miłością
Krew ci zawrzy w żyłach.

Tu twych ojców kości
Bieleją z pod sochy,
Tam w powietrzu drgają
Braci twoich prochy.

Przyłóż usta do nich
Słodyczy wysysaj
Na ich łonie głowę
Do snu ukołysaj.

Do snu ukołysaj,
Niech się przyśnią tobie
Tysiące, tysiące,
Cо już legły w grobie.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Отличие этого варианта от приведенного выше - в одном слове. В третьем куплете здесь "Пусть девушек любовью / Кровь закипит у тебя в жилах" (видимо, первоначальный вариант) вместо "Пусть Польши любовью / Кровь закипит у тебя в жилах".