Nr. 5.

Nie opuszczaj nas!
(Не оставляй нас!)


Słowa: Ks. Antoniewicz Karol

Nie opuszczaj nas,
Nie opuszczaj nas!
Matko pociesz, bo płaczemy,
Matko prowadź, bo zginjemy,
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu,
Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu.
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
Сóż dziwnego, że łzy płyną
Gdy to życie łez doliną!
Dusza smutkiem zamroczona,
Pod ciężarem krzyża kona!
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
Wyjednało Twe wstawienie,
Nie jednemu już zbawienie;
Kto swą ufność w Tobie złożył,
Nowem łaski życiem ożył.
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
I dlatego Twoje lmię
W sercach naszych nie zadrzymie!
Będziem wołać, błagać, prosić,
Wszędzie zawsze cześć Twą głosić!
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
I w sieroctwie, opuszczeniu,
I w tęsknocie i w cierpieniu,
I w ubóstwie i w chorobie,
Zawsze będziem ufać Tobie.
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
Pójdziem chętnie drogą krzyża,
Во nas krzyż dо Ciebie zbliża;
Во nas krzyż dziś nie przestrasza,
Во nadzieja w krzyżu nasza!
Nie opuszczaj nas i t.d.

Nie opuszczaj nas i t.d.
Tak pod krzyżem będziem stali,
Z Tobą krwawą łzą płakali,
Boś Ty Matką nam została,
Gdyś pod krzyża drzewem stała!
Nie opuszczaj nas i t.d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.