О gwiazdeczko
(О, звездочка)


muzyka: Kazimierz Lubomirski
słowa: Wiktoryn Zieliński

О gwiazdeczko coś błyszczała
gdym ja ujrzał świat.
Czemuż to tak gwiazdko mała
twój promyczek zbladł.

Czemóż juz tak nie płoniesz,
jak w dziecinnych dniach,
gdym na matki igrał łonie
w malowanych snach.

Prędkoś, prędkoś żeglowała
ро niebieskim tle;
о gwiazdeczko moja mała,
wiodłaś ty mnie źle.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988