Nr. 96.

Ojcze nasz Polaka
(“Отче наш” поляка)


Ojcze nasz, Ту, który w niebie
Sądzisz sprawy ziemi,
Patrz, dzieci błagają Ciebie,
Zlituj się nad niemi.

Święć się imię Twoje, Panie,
W cztery świata krańce,
Niech się wola Twoja stanie,
Niech zginą pohańce.

Przyjdź królestwo Twę, najprędzej,
Czas skończyć cierpienia,
Dosyć już tej, dosyć nędzy
Polskiego plemienia.

I nie wódź nas w pokuszenie,
Ale zbaw od złego,
Z całym światem racz nas zgodzić
Myśmy nie od tego.

Polak nigdy nie zaczepi,
Gdy nie ma powodu,
Cóż on winien, że chce lepiej
Zrobić dla narodu.

Amen, amen, niech się stanie
Twoja wоlа taka,
А Ту, racz wysłuchać, Panie,
Ojcze nasz, Polaka.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.