Nr. 57.

Pieśń czwartego piętra
(Песнь четвертого яруса)


Słowa: Wł. Wolski

Górą czwartaki! oto, bracia, szczere nasze hasło -
Lecz niechby zaraz tego sto piorunów trzasło,
Wszakże nie z pychy my to hasłem zwiem.
Coby zapomnieć miał о haślе tem!
Wszak czwartakami ów pułk nazywano,
Со pił za czterech, za ośmiu się bił —
Nam się w połowie dzisiaj, bracia, to należy miano,
Choć się nie bijem, pijem czasem, by się bój choć śnił.

Во kędy młodość: dusza tam i serce tam gorętsze,
Hulać czy działać — każdy gotów jest.
I zuch niejeden już na naszem czwartem piętrze
Рracy i biedy przyjął święty chrzest.
Ze Stanisławem choć miał korowody,
Chociaż mu buty Jaś wyczyścił źle,
Chociaż mu Kaśka dzika często nie przyniosła wody,
Czwartego piętra nikt się nigdy nie powstydzi, nie!

Bo gdzież swoboda, bracia, jeźli nie na paradyzie,
Gdzie szczery oklask, uniesienia głos?
Żaden tam panicz, żaden rycerz w szlifach tam nie wlezie,
Niech spojrzy z dolu, wnet opuści nos.
Tak! u nas równość musi nie być żartem,
Kto człowiek-Polak, jako zwan tak zwan —
W nizkich stancyjkach naszych na tem ciasnem piętrze czwartem,
Każdy z nas pracować zechce, jest prawdziwy pan.

Górą czwartaki! oto, bracia, szczere nasze hasło -
Nieraz, gdy w mieście lamp tysiące lśni,
U nas ciemno, lecz gdy w mieście wszystko już pogasło,
Z czwartego piętra światło zapalamy my.
Ze Stanisławem choć miał korowody,
Chociaż mu buty Jaś wyczyścił źle,
Chociaż mu Kaśka dzika często nie przyniosła wody,
Czwartego piętra nikt się nigdy nie powstydzi, nie!

Górą czwartaki! zaśpiewajmyż jeszcze, bracia, razem!
То wspólnych marzeń, wspólnych działań śpiew.
Со przyrzekamy, niech nie będzie nigdy czczym wyrazem,
Za słowo czyn, za czyn oddajmy krew.
Dziś, gdy pomyślne błyszczą nam oznaki,
Błagajmy Boga, by je ziścić chciał —
I byśmy wtedy zawołali znów: górą czwartaki!
Naprzód! przy dźwięku trąb i bębnów i przy huku dział!

* Marsz ten napisany w styczniu 1861 roku, wyszedł podczas wypadków tegoż roku w Warszawie pod napisem “W Madrycie”.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Марш театральной галерки, написан в январе 1861 года - за два года до Январского восстания. В том же 1861 году во время волнений в Варшаве опубликован под заглавием “В Мадриде”.