Nr. 74.

Pieśń lirnika
(Песнь лирника)


Dręczy lud biedny, Moskal okrutny.
Pociesz, ach! pociesz naród twój smutny,
W swoją opiekę weź nas na nowo,
Polska Królowo! Polska Królowo!

W. L. Anczyc.
_____

Kraj nam zabrali, myśmy w niewoli,
Sto lat płaczemy w ciężkiej niedoli...
Otrzej łzy nasze swemi modłami.
Módl się za nami! Módl się za nami!

Dodaj nam siły — wytrwać, nie zginąć.
Bezdroża ciemne wśród burz ominąć...
Praojców cnoty zdudź w nas na nowo...
Polska Królowo! Polska Królowo!

Korony Polskiej Królowo święta,
Lilio bez zmazy grzechu poczęta,
Patrz, winy nasze zmywamy łzami.
Módl się za nami! Módl się za nami!

Za wiarę świętą... Wróg nas morduje.
Zasiewem błędów serca nam truje.
Daj, niech tu zabrzmi jedności słowo,
Polska Królowo! Polska Królowo!

Trzeba nam mocy, bratniej miłości...
Poświęceń trzeba i wytrwałości...
Byśmy się dźwigli z nieszczęścia sami.
Módl się za nami! Módl się za nami!

Policz łzy krwawe, со sto lat płyną!..
Policz ofiary... со w więzach giną,
Daj, niech tu wolność zejdzie na nowo
Polska Królowo! Polska Królowo!

Jadwiga z Strokowa.
_____

Polacy w Tobie ufność swą mają,
Twojej opieki zawsze błagają.
Pociesz ich w smutku, zagój, со boli,
Wybaw z niewoli! wybaw z niewoli!

Nieprzyjaciela znieś okrutnego,
A na Polaka wejrzyj biednego,
Który Cię prosi zawsze, dniem, nocą,
Przyjdź nam z pomocą! Przyjdź nam z pomocą!

Boś Ту Królową polskiej krainy,
Polacy proszą Twojej przyczyny:
Byś wybawiła plemię Piastowo,
Polska Królowo! Polska Królowo!

Wincenty Motas z Grzębowa.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Владислав Людвиг Анчиц (Władysław Ludwik Anczyc, псевдоним Kazimierz Góralczyk, 12 декабря 1823, Вильно - 28 июля 1883, Краков) – поэт, драматург, издатель, переводчик, общественный деятель. Участник Краковского восстания 1846 года. В дни Январского восстания 1863-1864 гг. издавал в Варшаве повстанческие журналы "Kosynier" и "Partyzant". С 1875 - владелец типографии в Кракове.