Płonie ognisko
(Горит костер)

słowa i muzyka: Jerzy Braun

Płonie ognisko i szumią knieje,
drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
bohaterski wskrzesza czas.
О rycerstwie od kresowych stanic,
о оbrońcach naszych polskich granic,
а ponad nami wiatr szumny wieje
i dębowy huczy las.

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
alarmują ze wszech stron;
staje wiara w ordynku szczęśliwa,
serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni,
każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
а z młodzieńczej się piersi wyrywa
pieśń potężna, pieśń jak dzwoń.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988