Nr. 59.

Pieśń ludu z r. 1794
(Песнь народа 1794 года)


Nasz Kościuszko dobry był,
Во Moskali dobrze bił;
Już Kościuszki nie mamy,
Rady sobie nie damy.

Płaczą panny niebogi,
Во to teraz chleb drogi;
Gospodarze mordują
I ро wartach biedują.

Jedni drzewo rąbali,
Drudzy koniom dawali,
Trzeci konie poili,
Ву Moskale nie bili.

Sierakowski w paradzie
Вуł pod Pruszczem na zdradzie:
Kosy, plki pozbierał,
Во się Moskwy spodziewał.

Madaliński kieruje,
Во go Pan Bóg ratuje:
Skoro, Pragi zdobyli,
Wielkie zbrodnie robili.

А Zajączek sławny Pon,
Od wrogów przekup wzion —
Swoje wojsko utracił,
Bodaj mu Bóg zapłacił.

Dzieci na piki brali,
А przed króla rzucali;
Ci, co nami rządzili,
Moskwę w Polskę wpuścili.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.