Płynie Wisła, płynie
(Течет Висла, течет)


Płynie Wisła, płynie
ро polskiej krainie,
а dopóki płynie,
Polska nie zaginie!

Zobaczyła Kraków,
wnet go pokochała,
а w dowód miłości
wstęgą opasała.

Chociaż się schowała
w Niepołomskie lasy
i do morza wpada,
płynie, jak przed czasy.

Nad moją kolebką
matka się schylała
i mówić pacierza
wcześnie nauczała.

“Ojcze nasz" i “Zdrowaś"
i skład apostolski,
bym do samej śmierci
kochał naród polski.

Во ten naród polski
ma ten urok w sobie;
kto go raz pokochał,
nie zapomniał w grobie.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


С аккомпанементом:Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - под заглавием "Krakowiak".