Pobudka dzwoni...
Pieśń strzelców borysławskich

Słowa: Paweł Wójcikowski „Koriat” (1889-1950)

Pobudka dzwoni, dalej do broni!
Ruszaj, wiaro, ruszaj, wiaro, na zwycięski bój!

Grają trębacze, a dziewczę płacze,
Bo się smuci, że nie wróci dzielnych strzelców huf.

Wre bój zażarty, aż wróg uparty cofa szyki, cofa szyki
Swoich dzikich hord.

Pierzchajcie, wrogi! Precz, Moskwo, z drogi!
Bo cię strzelcy wnet rozniosą na bagnetach swych.

Szumią sztandary strzeleckiej wiary,
W polu chwały Orzeł Biały wolny osiadł już.

1914

"Niedziela", tygognik katolickij on line, 33/2006