Pojedziemy na łów
(Поедем на охоту)


1. Pojedziemy na łów, na łów,
towarzyszu mój!
Na łów, na łów, na łówy
do zielonej dąbrowy,
towarzyszu mój!

2. Aż tam biegnie zając, zając,
towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
niech zająca uchwycą,
towarzyszu mój!

3. Aż tam biegnie sarna, sarna,
towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
niechaj sarnę uchwycą,
towarzyszu mój!

4. Aż tam biegnie soból, soból,
towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
niech sobola uchwycą,
towarzyszu mój!

5. Aż tam biegnie panna, panna,
towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
niechaj pannę uchwycą,
towarzyszu mój!

6. А teraz się dzielmy, dzielmy,
towarzyszu mój!
Tobie zając i sarna,
а mnie soból i panna,
towarzyszu mój!
Pojedziemy na łów to popularna pieśń myśliwska z XVII wieku. Motyw literacki tej pieśni wykorzystał Józef Weyssenhoff w swej powieści Soból i panna (1912).

Maria Wacholc. Śpiewnik polski. Wydanie I. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza «Impuls».