Nr. 80.

Polska powstająca
(Arya z opery: «Niema z Portici»)
Восстающая Польша
(На мелодию арии из оперы «Немая из Портичи»)

Słowa: Konstanty Gaszyński

Ojczyzna długo gniębiona,
Z żałoby otrząsa skroń,
Tuli swe dzieci do łona
I w dzielną je zbroi broń.

Któżby się wahał w tej chwili,
Już czas — już czas.
Na wrogów co nas gnębili
Uderzmy wraz — uderzmy wraz!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!

W obronie swobód i prawa
Niech wszyscy dziś zemstą wrą:
Świetnie zaczęła Warszawa,
Polsko spiesz, naśladuj ją.

Któżby się wahał w tej chwili i t. d.

Choć obcy ciemiężył, gnębił,
Wśród lochów i ciemnych wrót;
Uczuć naszych nie oziębił,
Nie starł w nas rodzinnych cnót.

Któżby się wahał w tej chwili i t. d.

Kryliśmy się z myślą naszą,
Во wszędy zdraica się snuł;
Dziś, gdy nas więzy nie straszą,
Mówmy, со każdy z nas czuł.

Któżby się wahał w tej chwili i t. d.

Rodacy! dalej do koni!
Niech każdу się zbroi w miecz;
Bóg nas swą ręką osłoni,
O najświętszą walczym rzecz.

Któżby się wahał w tej chwili i t. d.

Pieśń ta napisana trzy dni po wybuchu rewolucyi 1830 r.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). На мотив арии из оперы французского композитора Даниэля Обера «Немая из Портичи» (Daniel Francois Esprit Auber, 1782-1871; «La Muette de Portici», 1828).

Константин Гашиньский (Konstanty Gaszyński, 1809-1866) - поэт, прозаик и публицист, участник Ноябрьского восстания; эмигрировал в Бельгию, затем во Францию.