Nr. 112.

Pożegnanie W. Ks. Konstantego
(Arya z opery “Cyrulik Sewilski”).
Проводы Вел. Кн. Константина
(На мотив арии из оперы “Севильский цирюльник”)

Słowa: J. Maciejowski

Moskalu wygnanу,
Zgryzotą nękany,
Daj folgę kłopotom,
Rom, tom, tom, tom, tom, tom.

Rzuć troski rozliczne,
Domowe, publiczne,
Niech smutek ulata,
Ra, ta, ta, ta, ta.

Rozjaśnij twe czoło,
Maszeruj wesoło,
Tak Rada uchwala,
Tra, lа, la, la, la.

Tu ci źle z Polakiem,
Do Moskwy leć ptakiem,
Tam twoja parada,
Oj, da, da, da, da.

Kogo się pozbędziem,
Kogo raz wypędziem,
Ten tu już nie wraca,
Oj, са, са, са, са.

Sądzisz, że powrócisz,
Wolność nam ukrócisz?
Nie myśl noо tak płocho,
О, ho, ho, ho, ho.

Precz Iwan, Mykita,
Broń nasza nabita,
Strach na nieboraka!
О! ka, ka, ka, ka.

Precz szpiegi i gracze,
Nikt was tu nie płacze,
Chyba ktoś z baletu.
Oj, tu, tu, tu, tu.

Oj płaczą złodzieje,
Во tym źle się dzieje,
Znikła ich pociecha!
Cha, cha, cha, cha, cha, cha.

Jeśli duch Moskala
Jeszcze tu zawala,
W łeb wroga, kacapa,
Paf, ра, ра, paf, pa, ра.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песенка о начале Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831) и бегстве в первый же его день наместника Польши великого князя Константина.