Nr. 102.

Pieśń roboty
(Na nutę: “Miotły, miotełki”)
Песнь работы
(На ноты “Метлы, метелки”)

Słowa: J. G.

Swobody przyszedł czas,
Każdy dziś wolny z nas!
Lecz zawieszony szpieg,
Со zdradza cały wiek.
Hej! łotry! tо wasz brat,
Wzniósł się po szczeblach zdrad,
On upadł jeden raz,
I wy i nim wszyscy wraz
Szpiegi! Odrodki!

Ucisku Polak syt,
Osładzał tem swój byt,
Że wolność w sercu czuł,
To było szczęścia pół.
Lесz szpieg wyśledzał to,
Na funty sprzedał go.
Musicie karę znieść,
Za zdradę hańbę jeść.
Szpiegi! Odrodki!

Jak pięknie polska młódź
Umiała wolność czuć,
Jej winien naród cześć
I za nią ofiarę nieść.
Niech każdy wspiera ją.
Dla zdrajców stryczki są.
Są słupy, jest i hak,
Tak poginiecie, tak.
Szpiegi! Odrodki!

Dziś kiedy ujrzał świat
Wolności piękny kwiat,
Со nasz ubarwia kraj,
Zamienia Polskę w raj.
Narodzie uzbrój dłoń,
Broń matki lubej, broń,
Umiejmy wolni być,
W szczęśliwym kraju żyć!

A każdy zdrajca szpieg,
Niech kończy życia bieg.
Wiwat! Polacy!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.