Nr. 33.

Pieśń Rykowa
(Песнь Рыкова)


Co to za gwar?
Wesoły car.
Во mu Margraf projekt przysłał
Jak ugasić żar.
Dalej carze ruszaj w tany,
Во nowe brzęcą kajdany,
Nowe świszczą baty, knuty,
Świeża płynie krew.

Stój carze stój!
Nie ustał bój,
Jeszcze wiara jest w obozie.
Słychać polskie tuj.
Póki jeden Polak żyje
Póki jedno serce bije,
Póty musisz czuwać carze,
I na czatach stać.

Lecz przyjdzie czas,
Że będziesz nasz.
Zamienim berło w kajdany
I w konopny pas.
Wtedy będziesz wisieć carze,
А wraz z tobą dygnitarze.
Му pod wami potańcujem,
То życie dla nas.

Jak srogi lew,
Pije ludzką krew.
Pożrej сiаłа męczenników
I nieś mordów śpiew.
Hulaj, hulaj, hulaj carze,
А wraz z tobą dygnitarze!
Niech wam podłość z czoła świeci,
Во na czele car.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.