Nr. 119.

Pieśń Ułanów
po zwycięstwie pod Wawrem
(Песнь уланов
после победы под Вавром)

Słowa: Wincenty Pol

Niemasz pana
Nad Ułana,
A nad lancę nie masz broni!
Gdzie uderzy,
Moskal leży,
Albo wilkiem w stepy goni.
Od tej dłoni
Od tej broni,
Moskal wilkiem w stepy goni.

Gdzie my bijem,
Gdzie my pijem,
Tam mogiły i posucha;
Byle przodem
Chrobrym chodem,
Koń i ramię to posłucha;
Koń i ramię —
Оj, nie kłamię -
Nawet pułki dyabłów złamie!

Во też żwawo
W lewo, w prawo,
I nie blizko ruszać trzeba;
Rąk nie wiele,
Przyjaciele!
Lecz kraj wielki dały nieba:
Więcej chleba
Nie potrzeba,
Ach! kraj żyzny dały nieba.

Rżą rumaki!
Znane szlaki -
I jeżeli Вóg dа zdrowie,
О niemylnie
Będziem w Wilnie,
Będziem hulać ро Kijowie;
Hej! Panowie,
Po Kijowie,
Jeśli Pan Вóg dа nam zdrowie!

Naprzód Rusi
Łeb spaść musi;
А jak za nim kruk zakraka,
Nie zabawim,
I oprawim
Naszą lancą i Prusaka,
Nieboraka,
Spławim Wisłą bez flisaka.

Czy już basta?
Dziatwo Piasta!
О! nie basta! Praca taka
Nie postoi,
Lecz pokroi
Czarapachę...
Hej!..
Nasz pokraka
Za drugimi da szczupaka.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Битвы под Вавром и Дембом Вельким 31 марта 1831, а затем под Иганинами 10 апреля 1831 были последними удачными битвами поляков в ходе Ноябрьского восстания (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Главнокомандующий генерал Ян Скшынецкий не решился развить дальнейшее наступление. Поздней весной в восстании наступил кризис: крестьяне стали возвращаться домой, к полевым работам. Между тем разделенные российские части - армия Дибича и гвардия – объединились и 26 мая разбили повстанцев под Остролекой. С этого момента инициатива перешла к российским войскам.

Песня на стихи поэта Винсента Поля (Wincenty Pol, 1807-1872), во время Ноябрьского восстания воевавшего в 10 полку литовских уланов и награжденного орденом Virtuti Militari.