Nr. 104.

Pieśń ułanów z r. 1863.
(Песнь уланов 1863 года)


Jedzie ułan lasem,
Śpiewa sobie czasem,
А piechur na boku
Pilnuje tłumoku.
Hej! ha! ram ta ra...

Niema tego domu,
Niema i tej chatki,
Gdzieby nie kocbały
Ułana mężatki.
Hej! ha! ram ta ra...

Kochają i panny,
Ale więcej skrycie,
Każda za ułana
Dałaby swe życie!
Hej! ha! ram ta ra...

Во u nas ułanów
То taka ochota,
Lepszy wąs ułańskij,
Niż cała piechota!
Hej! ha! ram ta ra...
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


ВАРИАНТЫ (2)

1. Nr. 123.

Piosnka ułańska (z r. 1863) *
(Уланская песенка 1863 года)


Jedzie ułan lasem,
Śpiewa sobie czasem,
А piechur na boku
Pilnuje tłumoku.
Hop ha! tramtarada.

Niema tego domu,
Niema i tej chatki,
Gdzieby nie kocbały
Ułana mężatki.
Hop ha! tramtarada.

Kochają i panny,
Ale więcej skrycie,
Każda za ułana
Dałaby swe życie!
Hop ha! tramtarada.

Во u nas ułanów
То taka ochota,
Lepszy wąs ułańskij,
Niż cała piechota!
Hop ha! tramtarada.

* Pieśń tę i melodyę otrzymałem od p. Bronisława Schwarcego.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


2. Piosnka hułańska *
Уланская песенка


Jedzie hułan lasem,
Krzyknie sobie czasem,
Idzie piechur bokiem,
Potrząsza tłómokiem.

Hułany panięta
Pojedli cielęta,
A piechury rury
Noszą po nich skóry.

Wstąpił sobie hułan
Na szklaneczkę miodu,
Sięgnął do kieszeni,
Pieniędzy jak lodu.

Wstąpił sobie piechur
Na szklaneczkę piwa,
Sięgnął do kieszeni,
A pieniędzy niema.

* Z. Glogier w Encyklopedyi staropolskiej podaje do tej pieśni inną melodyę.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.