Nr. 17 а.

Рieśń wygnańców
(Песня изгнанников)


Stańmy bracia wraz,
Ilu jest tu nas.
Zróbmy przyjacielskie koło
I zanućmy pieśń wesołą,
Póki mamy czas -
Póki mamy czas.

То dobrze, że wraz
Los popędza nas,
Pójdziem chętnie do Wijatki,
Do Kaukazu, do Kamczatki,
Byle tylko wraz -
Byle tylko wraz.

Dobrze też i tо,
Że koledzy są,
Lepiej razem być w niewoli,
Niż samemu w szczęsnej doli,
Śpiewaj bracie hoc! -
Śpiewaj bracie hoc!

Czegoż bracie my,
Rzewnie lejem łzy.
Jakież nas zwalczyły cuda?
Duma, zdrada i obłuda.
I los сjągte zły —
I los сjągte zły.

Nie рłасz bracie, nie,
Przeminie to złe.
Jeszcze siędziem na swe szkapy,
I wypędzim te kacapy,
I odbierzem swe —
I odbierzem swe.

Czego płaczesz hej,
Śmiej się bracie, śmiej,
Jeszcze chwycim za pałasze.
Za te dzielne kosy nasze
I wysieczem złe,
Co nas niszczyć chce.

Wspomnij bracie mój,
Pod Grochowen bój,
Czy pamiętasz strach Moskali,
Jak przed nami uciekali,
Jak ich ginął rój -
Jak ich ginął rój.

Choć los wypadł zły,
Otrzyj bracie łzy,
Tylko wspomnij na Dubienkę,
Wielkie Dęby, Ostrołękę,
I ten armat huk —
I ten armat huk.

Tam to Polak bił,
Garstką własnych sił.
Za со się bił? Za Ojczyznę
I za przodków swych spuściznę,
Bo duch męstwa żył -
Bo duch męstwa żył.

Jeszcze polski lud
Zniszczy wrogów ród;
Jeszcze skruszy moc tyranów,
Podłych zdrajców, dumnych panów.
Pomści własnych krzywd -
Pomści własnych krzywd.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Вариант песни "Maliniak" ("Мёд на малине") на слова Франтишка Ковальского о судьбе участников Ноябрьского восстания 1830-31 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831), там же см. ноты.