Nr. 85.

Pieśń żołnierska z r. 1863
(Солдатская песнь 1863 года)


Żołnierz idzie od Krakowa,
А droga przed nim gotowa.

Hej ha hałodno
Żołnierz żyje swobodno!
Hej ha hałodno
Żołnierz żyje swobodno!

Żołnierz idzie, maszeruje,
Gąsior przed nim wyskakuje.

Hej ha i t. d.

Żołnierz koszuli nie pierze,
Во ją prosto z płota bierze.

Hej ha i t. d.

Żołnierz stoi па kwaterze,
Wprost gąsiora babie bierze.

Hej ha i t. d.

Baba idzie dо rotmistrza,
Gąsior z garnka łeb wytrzyszcza.

Hej ha i t. d.

Baba wraca od rotmistrza,
Gąsior z garnka do tornistra.

Hej ha i t. d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.