Nr. 106.

Pieśń z r. 1863.
(Песнь 1863 года)


Od zimy, od Wincentego,
Вili się nasi tęgo,
Więc i dzisiaj nie przestała
Bić Moskala Polska cała.

Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!

Niech kto chce robi układy,
My już poznali te zdrady,
Nasz układ wprost, w lewo, w prawo,
Pieczętujem zawsze krwawo.

Dalej strzelcy, tyraliery i t. d.

Cóż nam przyjdzie z tych pisanin
I bezrozumuycb gadanin,
Najlepsza na Moskwę psota,
Palnąć w łeb jedyna nota.

Dalej strzelcy, tyraliery i t. d.

Spraw się chwacko, bracie młody,
Во z Moskwą niema już zgody,
Świadczą czyny Murawiewa,
Jaką piosnkę car nam śpiewa.

Dalej strzelcy, tyraliery i t. d.

А więc z Bogiem i bez trwogi
Do walki idźmy na wrogi,
Na ich hasło łowie, łowie,
Jezus Marya odpowie.

Dalej strzelcy, tyraliery i t. d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.