Nr. 130.

Śpiew burszów polskich
(1830)
Песнь польских буршей
(1830)

Dalej bracia głośmy pienia
Na wolności złotej cześć,
Niech się nam to w krew zamienia,
Со ma głos nasz w sercu nieść;
Kto dla braci umrzeć gotów,
Czyje serce bez obrotów,
Niech stokrotny wiwat ma,
Niech stokrotny wiwat, wiwat ma!

Wśród ojczyzny, bez niej przecie,
W gruzach widząc Chrobrych dom,
Gdy Polaka w Polsce gniecie
Najezdniczych kajdan srom;
Stańmy na dziś w zmarłych rzędzie,
Niech nam przeszłość życiem będzie,
Niech nam sił dо zemsty dа,
Niech nam sił dо krwawej zemsty dа.

Póki morzom wody stanie,
Póki w Bogu pierwsza moc,
Póki krążyć nie przestanie
Dzień za nocą, za dniem noc;
Póki chętnie wszystko straci
Dla ojczyzny i dla braci,
Ten со raz im rękę dał,
Ten со raz im prawą rękę dał.

Wiecznie tego pożegnamy,
W kogo krwawy duch się wkradł,
Od najmniejszej serca plamy
Wolnym winien być nasz brat;
Prawość hańby strzedz się każe,
Hańba krwią się tylko zmaże;
Prawość zatem albo śmierć,
Prawość, prawość zatem albo śmierć.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


1830 год - год начала Ноябрьского восстания 1830-31 гг. в Польше (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831).