Nr. 40.

Śpiew Krakusów
(Песнь кракусов)


Dalej bracia bierzmy kosy
I krzyknijmy razem:
Polsko Święta, Twoje losy
Zmyjemy żelazem.

Danaz moja dana,
Ojczyzno kochana!

Precz ztąd taki mościpanie,
Со się lęka boju,
Lepszy jestem ja w sukmanie,
Niż ty w Niemca stroju.

Danaz moja dana i t. d.

Dziś kto śmielej w boju stanie,
Ten jest mości panie!
Kto się kryje za okopem,
Nie wart być i chłopem.

Danaz moja dana i t. d.

Uszyjcież nam dwójbarwiste
Chorągiewki czyste.
А od każdej się powali
Do tysiąc Moskali.

Danaz moja dana i t. d.

U Krakusa nie pomoże,
Ani święty Boże!
Kulą gwiźnie, szablą śliźnie
Aż się Russ obliźnie.

Danaz moja dana i t. d.

Nie płaczcie nasze dziewoje,
Żе idziem na boje.
Chociaż odniesiemy bliznę,
Wszak to za Ojczyznę!

Danaz moja dana i t. d.

Alboż my to nie Krakusy,
Alboż my to jacy -
Nie masz w nas to polskiej duszy
Dyć my Krakowiacy.

Danaz moja dana i t. d.

Uciekajcie w stepy Russy,
Во idą Krakusy,
I dyabli was nie zasłonią
Przed ich silną dłonią.

Danaz moja dana i t. d.

Krakusy się nie ulękną
Choć armaty jękną,
Śmiało oni w boju staną
Za Polskę kochaną!

Danaz moja dana i t. d.

А gdy Moskali zbijemy
I dо dom wróciemy,
Wtenczas krzykmem: Bogu chwała:
Polska nasza cała!

Danaz moja dana i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Кракусы - жители краковских земель. Речь в песне идет о краковских косиньерах - крестьянах-повстанцах, вооруженных косами.


ВАРИАНТ

Nr. 40 а.

Kosynier-Krakus
(Pieśń wojenna)
Косиньер-кракус
(Военная песнь)

Dalej bracia bierzwa kosy,
Wykrzyknijwa razem:
Polsko! Świetne Twoje losy!
Tem wrócim żelazem.

Danać moja dana,
Ojczyzno kochana!

Albośwa to nie Krakusy?
Albośwa to jacy -
Nie maćwa to polskiej dusy
Dyćwa Krakowiacy?

Danać moja dana i t. d.

Nie płaccie nas cne dziewoje,
Żе idziem na boje,
Chocias poniesiemy blizny,
Wszak to dla Ojczyzny.

Danać moja dana i t. d.

Usyjcie nam dwójbarwiste
Chorągiewki cyste,
А od każdej się powali
Po tysiąc Moskali.

Danać moja dana i t. d.

Prec dzisiaj taki mocpanie,
Со się lękas boju,
Lepszy ja w biołej sukmanie,
Niż ty w Miemca stroju.

Danać moja dana i t. d.

Dziś kto pierwej w boju stanie,
Ten jest mościpanie!
Kto się kryje za okopem,
Nie wart być i chłopem.

Danać moja dana i t. d.

Uciekajcie w stepy Russy,
Во idą Krakusy,
I carci was nie zasłonią,
Przed ich dzielną dłonią.

Danać moja dana i t. d.

Nie zwycięży dziś Krakusa
Żadna Ruska dusa:
Kulą gwiźnie, kosą liźnie,
Aż się Russ obliźnie.

Danać moja dana i t. d.

Krakusy się nie ulękną
Choć armaty jękną,
Śmiało oni w boju staną
Za Polskę kochaną!

Danać moja dana i t. d.

А gdy Moskali zbijemy
I dо dom wróciemy,
Wtencas krzykmem: Bogu chwała!
Polska nasza cała!

Danać moja dana i t. d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.