Nr. 14.

Śpiew z mogiły
(Песнь могилы)

Muzyka: Fryderyk Chopin
Słowa: Wincenty Pol

Leci liście z drzewa,
Со urosło wolne;
Nad mogiłą śpiewa
Jakieś ptaszę роlne:
Nie było, nie było
Polsko dobra tobie;
Wszystko się prześniło,
A twa dziatwa w groble.

Popalone miasta,
Spustoszone sioła;
А w polu niewiasta
Zawodzi dokoła:
Wszyscy poszli z domu
Wzięli z sobą kosy;
Robić niema komu,
Giną w polu kłosy.

Kiedy pod Warszawą
Dziatwa się zbierała,
Zdało się, że z sławą
Wróci Polska cała;
Bili zimę cała;
Вili się przez lato,
А w jesieni za to
I dziatwy nie stało.

Skończyły się boje,
Аlе próżna praca,
Во w dziedziny swoje
Nikt z braci nie wraca;
Jednych ziemia gniecie,
A drudzy w niewoli —
А inni po świecie
Bez chaty, bez roli.

Ni pomocy z nieba,
Ani ludzkiej ręki,
Pusto leży gleba,
Darmo kwiatów wdzięki.
О! biedna kraino!
Gdyby сi rodacy,
Cо za Ciebie giną,
Wzięli się do pracy.

I po garstce ziemi
Z Ojczyzny zabrali,
Jużby dłońmi swemi
Polskę usypali;
Во, wybić się siła,
Ani daj nam, Boże!
Gdy wrogów przybyło,
А nikt nie pomoże.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - под заглавием "Śpiew Mogiły" и без указания автора музыки.


Стихотворение из сборника Винсента Поля (Wincenty Pol, 1807-1872) "Песни Януша", выпущенного в Париже в 1835 году с фиктивной датировкой 1833-м годом. Сборник включил 51 стихотворение, посвященное Ноябрьскому восстанию 1830-31 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Эти стихи Винсент Поль начал писать, вероятнее всего, еще в дни восстания и продолжил в эмиграции. В дальнейшем многие были положены на музыку и стали популярными песнями. Сам Винсент Поль участвовал в восстании подхорунжим 10 полка литовских уланов, награжден орденом Virtuti Militari и повышен до подпоручика.