Nr. 20.

Śpiew о wolności
(Песнь о вольности)


Słowa: Bard nadwiślański

Polak nie sługa, nie zna со to pany:
Nie da się okuć przemocą w kajdany,
Wolnością żyje, w niej szuka rozkoszy,
Bez niej usycha, jak kwiatek bez rosy.

Płacze w klateczce więziona ptaszyna,
Że była wolną, sobie przypomina,
А choć jej ptasznik dość daje żywności,
Przecież przez szczeble wzdycha do wolności.

Ptasznik ją cieszy, а przymyka klatkę,
Dziś zna nieboga, że straciła matkę;
Маtka jej własny swój pokarm dawała.
А jednak w klatce drzwi nie zamykała.

Tak, tak koledzy! jedności nam trzeba.
Naszym zamiarom, będą sprzyjać nieba;
Nadejdą czasy powszechnej radości,
I Polak będzie używał wolności.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Во время Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. на основе текста и мелодии этой песни была написана повстанческая песня "Polak nie sługa" (sł. J. M. Kamiński). Соответственно, "Śpiew о wolności" создан до этого восстания и пользовался популярностью.