Nr. 7 a.

Śpiew bojowy
(Боевая песнь)


Słowa: Stefan Witwicki

Niech żyje Polski lud!
Piastów, Jagełłonów lud!
I Chorobrych tron,
Bracia, już stał się cud!
Wróg zniszczyć chciał nasz ród,
l znalazł zgon.

Precz wrogu z Polski precz!
Во nie służalców rzecz
Lud wolny zmódz;
Ziemię, соś wydrzeć chciał,
Kryją twych stosy ciał,
Bóg nam wуbawcę dał,
Niech żyje wódz.

Pędź Orle, postrach nieć!
Za Bug, za Niemen leć,
Leć w Litwy gród!
Z pamięcią dawnych lat,
Uściśnie brata brat,
W zwycięzcach pozna świat
Рolaków ród!

Niech nam to w duszy tkwi:
Ojczyzna woła krwi! —
Przelejmy krew!
Kto Polak ramię zbrój!
Dziś z boju. znowu w bój!
Osładza krwawy znój
Wolności śpiew.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Согласно этому сборнику, поется на ту же мелодию, что и написанная в 1830 году песня "Cześć polskiej ziemi, cześć!" (см. ноты Nr. 7), которая первоначально пелась на мотив английского гимна, а со второй половины XIX века - на новую мелодию органиста Стефана Сужиньского (Stefan Surzyński).