Nr. 116.

Stаś
(Стась)


Piękna Basiu, dobra Basiu,
Rączek swych nie łam.
Bo o Stasiu, lubym Stasiu,
Dobrą wieść ci dam.
Poszli nasi do Szkalbmierza
Sprzedać со Bóg dał.
I słyszeli od żołnierza,
Żе już Staś krzyż miał.
Ма go z wstążką na sukmance
I jest о nim śpiew.
Że jak poprzysiągł kochance,
Tak się bił jak lew.

Błyskał kosą, jak stokłosą,
Во to dobra broń.
Aż się krew zmięszała z rosą
I omdlała dłoń.
Basia w tany, skoczne tany,
I powiada nam:
Jak powróci Staś kochany
Obrączkę mu dam,
Во ma wstążkę przy sukmance
I jest о nim śpiew,
Że jak poprzysiągł kochance,
Tak się bił jak lew.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.