Nr. 30.

Śpiew ułanów 2-go pułku
(Песнь уланов 2-го полка)


Słowa: Józef Przerwa Teimajer

Jak wspaniała nasza postać,
Jak się błyszczy w słońcu stal,
Koń rwie ziemię, nie chce dostać,
Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal.

Taki los wypadł nam,
Dzisiaj tu, а jutro tam.

Nie płacz, nie płacz dziewczę wiele,
Tylko jednę łezkę zroń;
Pójdźcie drodzy przyjaciele,
Niech uściskam waszą dłoń!

Taki los i t. d.

Czyż nie mamy żyć wesoło,
Wszak nie wiemy gdzie nasz grób;
Jedna kulka świśnie w czoło
I o ziemię runie trup.

Taki los i t. d.

Wojna czysta loterya,
Kule, gałki, numer nań,
Tam nie rządzi filuterya,
Sam los szczęścia niesie dań.

Taki los i t. d.Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.