Nr. 6.

Święty Boże
(Святой Боже)

Święty Boże, święty mocny,
Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu,
Ognia i wojny -
Wybaw nas Panie!

Od nagłej,
A niespodziewanej śmierci -
Zachowaj nas Panie!

Му grzeszni,
Dо Ciebie Boga wołamy:
Wysłuchaj nas Panie!

Му grzeszni,
Ciebie Boga błagamy:
Przepuść nam Panie!

Му grzeszni,
Ciebie Boga prosimy:
Zmiłuj się nad nami!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


ВАРИАНТ

Nr. 6 а.

Suplikacye
(Песнопение)


Słowa: Kornel Ujejski

Święty Boże, święty mocny,
Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

I ogarnął postrach nocny,
Twój lud njgdyś dzielny -
Zmiłuj się nad nami!

Jako kłosy wstajem z bolem,
Zgłuszeni kąkolem —
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu,
Ognia i niewoli -
Wybaw nas Panie!

Od wrażego rodu,
Pastwy i swawoli -
Wybaw nas Panie!

Od bratniej niezgody,
Przy czerpaniu wody -
Wybaw nas Panie!

Od zgonu nagłego,
Bez skruchy pacierza -
Zachowaj nas Panie!

I od zelżywego
Z wrogami przymierza -
Zachowaj nas Panie!

Od pokus do grzechu,
Bluźnjerczego śmiechu —
Zachowaj nas Panie!

Му grzeszni Ciebie
Boga błagamy -
Wysłuchaj nas Panie!

Przez Ojców w Niebie
Bez grzesznej plamy -
Wysłuchaj nas Panie!

Przez pełnie czaszy
Łez i krwi naszej —
Wysłuchaj nas Panie!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Корнелий Уйейский (Kornel Ujejski, 1823-1897) - галицийский поэт и публицист эпохи романтизма, жил во Львове, творил на польском языке. Автор текста песни "Chorał".